استراتژی طراحی وب سایت

strategy web design

استراتژی طراحی سایت در دیجیتال مارکتینگ دکتر وثوقی


مرحله اول:

چرا یک سایت داشته باشیم

2

مرحله دوم:

سایت در چه زمینه ای فعالیت دارد؟

6

مرحله سوم:

انتخاب هاست مناسب

6

مرحله چهارم:

انتخاب نام دامنه مناسب

6

مرحله پنجم:

برنامه ریزی طراحی سایت

5

مرحله ششم:

طراحی و تحلیل سایت

6

مرحله هفتم:

لود کردن سایت

6

مرحله هشتم:

تبلیغات و نگهداری سایت

6