مشاوره دیجیتال مارکتینگ دکتر وثوقی

پکیج رایگان

مشاوره رایگان

این پکیج مشاوره شامل موارد زیر است

✅  انتخاب نام دامنه
✅  انتخاب هاست مناسب
✅ مشاوره با چت
✅ نیم ساعت مشاوره
❕ مشاوره تلفنی
❕  انتخاب UI سایت
❕  نحوه سئو
❕  بررسی رقبا
❕  استخراج کلمات کلیدی
❕  استخراج رقبا
❕  تولید صفحات ناب
❕  معرفی رپورتاژ
❕  آنالیز در تمام آنالیزورها
❕  نوشتن استراتژی سئو
❕  نوشتن وایرفرم اصولی
❕  انتخاب رنگ سازمانی
❕  خدمات ویژه دکتر وثوقی

پکیج اقتصادی

ویژه تازه کاران

 

این پکیج مشاوره شامل موارد زیر است

✅  انتخاب نام دامنه
✅  انتخاب هاست مناسب
✅ مشاوره با چت
✅ نیم ساعت مشاوره
✅ مشاوره تلفنی
✅  انتخاب UI سایت
✅  نحوه سئو
✅  بررسی رقبا
❕  استخراج کلمات کلیدی
❕  استخراج رقبا
❕  تولید صفحات ناب
❕  معرفی رپورتاژ
❕  آنالیز در تمام آنالیزورها
❕  نوشتن استراتژی سئو
❕  نوشتن وایرفرم اصولی
❕  انتخاب رنگ سازمانی
❕  خدمات ویژه دکتر وثوقی

پکیج بیزینسی

ویژه بیزینس ها

 

 

این پکیج مشاوره شامل موارد زیر است

✅  انتخاب نام دامنه
✅  انتخاب هاست مناسب
✅ مشاوره با چت
✅ نیم ساعت مشاوره
✅ مشاوره تلفنی
✅  انتخاب UI سایت
✅  نحوه سئو
✅  بررسی رقبا
✅  استخراج کلمات کلیدی
✅  استخراج رقبا
✅  تولید صفحات ناب
✅  معرفی رپورتاژ
✅  آنالیز در تمام آنالیزورها
❕  نوشتن استراتژی سئو
❕  نوشتن وایرفرم اصولی
❕  انتخاب رنگ سازمانی
❕  خدمات ویژه دکتر وثوقی

پکیج سفارشی

ویژه افراد خاص

 

 

 

این پکیج مشاوره شامل موارد زیر است

✅  انتخاب نام دامنه
✅  انتخاب هاست مناسب
✅ مشاوره با چت
✅ نیم ساعت مشاوره
✅ مشاوره تلفنی
✅  انتخاب UI سایت
✅  نحوه سئو
✅  بررسی رقبا
✅  استخراج کلمات کلیدی
✅  استخراج رقبا
✅  تولید صفحات ناب
✅  معرفی رپورتاژ
✅  آنالیز در تمام آنالیزورها
✅  نوشتن استراتژی سئو
✅  نوشتن وایرفرم اصولی
✅  انتخاب رنگ سازمانی
✅  خدمات ویژه دکتر وثوقی