خدمات هاستینگ دیجیتال مارکتینگ دکتر وثوقی

500.000 تومان

پلن استارتر

سالانه .

500.000 تومان

 • فضا 200 مگابایت
 • 1 گیگابایت رم
 • 10 گیگ پهنای باند
 • 10 ایمیل اختصاصی
 • 2 دیتابیس
 • 2 ساب دامین
 • 2 پارک دامین
 • 1 ادان دامین
 • Cpanel
 • سرور ایران
700.000 تومان

پلن اقتصادی

سالانه .

700.000 تومان

 • فضا 2 گیگابایت
 • 2 گیگابایت رم
 • 40 گیگ پهنای باند
 • 30 ایمیل اختصاصی
 • 10 دیتابیس
 • 6 ساب دامین
 • 5 پارک دامین
 • 1 ادان دامین
 • Cpanel
 • سرور ایران
1000.000 تومان

پلن شرکتی

سالانه .

1000.000 تومان

 • فضا 5 گیگابایت
 • 3  گیگابایت رم
 • 70 گیگ پهنای باند
 • 60 ایمیل اختصاصی
 • 50 دیتابیس
 • 20 ساب دامین
 • 5 پارک دامین
 • 1 ادان دامین
 • Cpanel
 • سرور ایران
4000.000 تومان

پلن بیزینس

سالانه .

4000.000 تومان

 • فضا 10 گیگابایت
 • 6 گیگابایت رم
 • 200 گیگ پهنای باند
 • 100 ایمیل اختصاصی
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 10 ادان دامین
 • Cpanel
 • سرور ایران
لطفا پاپ آپ را چک کنید.