Tag - Blockchain

بلاک چین

بلاک چین

بلاک چین چیست؟ بلاک چین Blockchain از دو کلمه Block بلوک و Chain زنجیره ایجاد شده است. این فناوری در حقیقت زنجیره‌ای از بلوک‌هاست که اطلاعاتی را در بر دارد. این تکنولوژی در سال 1991 توسط جمعی از پژوهشگران و به منظور زمانبندی اسناد دیجیتال ایجاد شد تا امکان دست بردن و تغییر تاریخ در آنها وجود نداشته باشد. در آن زمان این تکنولوژی بلا استفاده بود. در سال 2009 کاربردهایی برای این تکنولوؤی پیدا شد. به طور کلی بلاک چین [...]

Read more...